ERMENEK SEPOZYUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

ERMENEK SEPOZYUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi tarafından düzenlenen “Uluslararası  Geçmişten Günümüze  Ermenek ve Çevresi Sempozyumu “   02-04 Ağustos 2018’de Ermenek’te Ahmet Keleşoğlu Kültür Merkezinde yapıldı.

Çeşitli alanlarda 118 bildirinin sunulduğu sempozyumda, derinliğine olmasa da Ermenek ile ilgili konular ana başlıklar hâlinde  gündeme  getirilip işlendi.

Sayın Rektöre Prof. Dr. Mehmet AKGÜL  başkanlığında organize edilen sempozyumda organize, Ermenek’te Selçuklu Otel’in verdiği hizmet ve Ahmet Keleşoğlu Kültür Merkezi hizmetleri ve Ermenek Belediyesi’’nin katkıları mükemmel denilecek kadar güzeldi. Sekreterya hizmetleri, akademisyenlerle olan iletişim, ulaşım ve konaklama kusursuzdu. Şüphesiz Selçuk Ecza Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sonay GÜRGEN ve Otel Müdürü Ata GÜR’ün misafirleri karşılamadaki titizliği her türlü takdirin üzerinde idi.

Yetersiz olan, çoğu konuların internet bilgilerine   dayanılarak hazırlanmış olması, yöresel kaynaklara ve kişiler dayanılarak hazırlanmamış olması bir eksiklik olarak tebliğlere yansıdığını söyleyebiliriz. Bunun da nedeni üç ayrı salonda üç ayrı izleyiciler tarafından sunucuların izlenmiş olması ve en önemlisi bildirilerin sunum sonrası noksanlarının ve küçük yanlışlarının düzeltilememesi ,  buna olanak sağlanmamış olmasını söyleyebiliriz. Sunum sonrası zaman darlığı nedeni ile tebliğler hakkında eleştiri yapılmamış olmasını ciddi bir eksiklik olarak görüyoruz. Umarım ki basım aşamasında, işlenen konuların  bazı ufak tefek yanlışları ve eksikleri giderilecektir.

Ermenek Sempozyumunun şüphesiz çok olumlu yanları da oldu: öncelikle, KMÜ  kampüsten çıkarak çevre ve çevresi sorunları ile daha yakından ilgili olduğunu gösterdi. 200’e yakın bilim adamı ve araştırmacı Ermenek ve Çevresini tanıma imkânı buldu.

İlimiz Karaman’ın üç ilçesi Ermenek-Sarıveliler ve Başyayla çeşitli yönleriyle konuşmacılar/ tebliğ sunucuları   tarafından tanıtıldı. Sunulan tebliğlerin kitaplaştırılarak ilgili çevre ve kişilere hizmet olarak sunulacağını biliyoruz.

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet AKGÜL’ün göreve gelmesiyle birlikte KMÜ’de bir hareketlilik, kampus dışına açılma çevre ili ilişkilerin bilimsel bir çerçevede bakışa doğru yöneldiğini görüyoruz. Daha başka bir ifade ile KMÜ artık, bilimsel çalışmalarını ve projelerini hayata geçirmek için kampus dışına adımını atmıştır.

Sayın Lütfi ELVAn bakanımızın desteği ve Sayın Fahri MERAL valimizin üç gün boyunca sempozyuma iştirakı ve çevre incelemeleri yöre için güzel bir tanıma ve bilgilendirme çalışması oldu.

Em. Öğr .Üyesi Süleyman Bolay, Em.Öğr. Üyesi Prof Dr. İbrahim CEYLAN, Em. Öğr. Üyesi TOBB Eski Rektörü Tahsin KESİCİ’nin sempozyumu onurlandırmaları  katılımı ve katkıları ve değerlendirmeleri sempozyuma artı değer katmıştır.

Başta Sayın Rektör AKGÜL olmak üzere,  sempozyumu tertip eden KMÜ yönetimine, ülke çapında katılan bilim adamlarına emeklerinden ve sunumlarından  dolayı yörenin bir yazarı olarak teşekkür ederiz.  16.09.2018. Hasan ŞİMŞEK